Upravljanje ljudskim potencijalima – prof.dr.sc. Dragan Čović

IMG_5275_400_x_267
U subotu 26. travnja 2014. godine na Političkoj akademiji HDZ-a BiH za polaznike III. generacije jednogodišnje dvosemestralne nastave "Teorija i praksa politike" iz kolegija "Upravljanje ljudskim potencijalima" predavanje će održati prof.dr.sc. Dragan Čović.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija