Svečana promocija III. generacije PA HDZ-a BiH

pano2_350_x_150
Politička akademija HDZ-a BiH će održati svečanu promociju za uspješne polaznike III. generacije jednogodišnje dvosemestralne izobrazbe “Teorija i praksa politike” koja će se održati u subotu 4. listopada 2014. godine u Domu HDZ-a BiH u Mostaru u 12:00 sati.

Također, nakon svečane promocije i dodjele uvjerenja trećoj generaciji PA HDZ-a BiH započet će nastava za IV. generaciju u akademskoj 2014./2015. godini iz kolegija Politička ekonomija.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija