Studenti politolozi obavili praksu u HDZ-u BiH

pano2_350_x_150
Dobivanjem potvrda o uredno obavljenoj praksi, studenti pete godine Studija Politologije, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, završili su praksu u HDZ-u BiH. Na petoj godini Studija politologije studenti izabiru obvezni kolegij pod nazivom „Praksa u političkim strankama“. Cilj ovoga kolegije jeste upoznavanje studenata, budućih politologa, s organizacijom i načinom rada u političkim strankama.
U ime HDZ BiH mentorstvo pri praksi je obavio Damir Džeba, a sa studentima politolozima je proveden praktični i teorijski  program u trajanju trideset sati.  Program se sastojao od upoznavanja politologa s praktičnim iskustvima dužnosnika HDZ BiH iz područja diplomacije, međunarodnih odnosa i vanjske politike, s iskustvima dužnosnika HDZ BiH u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, organizaciji i provedbi izborne kampanje, zatim o zasebnim organizacijskim cjelinama odnosno Političkoj akademiji, Mladeži i Zajednici žena HDZ BiH te općenito o nastanku i ustroju HDZ BiH.
Po prvi put studentima politolozima je predstavljen rad političkih zaklada koji djeluje u BiH. Rad i djelovanje Konrad Adenauer Zaklade je predstavila ravnateljica KAS-a u BiH Sabina Woelkner a Međunarodni republikanski institut  (IRI) je predstavio  ravnatelj IRI-ja u BiH Borislav Spasojević.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija