Studenti politologije obavili praksu u HDZ-u BiH

DSC08474_resize
Mostar, 21. siječnja 2016. Studenti pete godine Studija Politologije, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, završili su praksu u HDZ-u BiH. Na petoj godini Studija politologije studenti imaju obvezni kolegij pod nazivom „Praksa u političkim strankama“ te biraju u kojoj političkoj organizaciji će obaviti praksu. Cilj ovoga kolegije jeste upoznavanje studenata, budućih politologa, s organizacijom i načinom rada u političkim strankama, a praksa je završena susretom i razgovorom studenata i predavača Damira Džebe, predsjednika Gradskog odbora HDZ-a BiH i izvršnog ravnatelja Političke akademije HDZ-a BiH.

Sa studentima politolozima proveden je praktični i teorijski  program u trajanju trideset sati.  Program se sastojao od upoznavanja politologa s praktičnim iskustvima dužnosnika HDZ BiH iz područja diplomacije, međunarodnih odnosa i vanjske politike, s iskustvima dužnosnika HDZ BiH u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, organizaciji i provedbi izborne kampanje, zatim o zasebnim organizacijskim cjelinama odnosno Političkoj akademiji, Mladeži i Zajednici žena HDZ BiH te općenito o nastanku i ustroju HDZ BiH.

Predavanja su još održali Igor Bašić, glavni tajnik Političke akademije, Mario Grgić, tajnik za organizaciju i članstvo, Vlado Džoić, glavni tajnik HDZ-a BiH, Anđelko Maslać, glasnogovornik HDZ-a BiH i Ljubo Bešlić, gradonačelnik Grada Mostara i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a BiH HNŽ.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija