Seminar/radionica „Učinkoviti odnosi s javnošću“

sabine_zoran_300_x_169
U suorganizaciji Političke akademije HDZ BiH i njemačke Zaklade Konrad Adenauer u Mostaru je održan jednodnevni seminar/radionica sa temom „Učinkoviti odnosi s javnošću“. Nakon uvodnog obraćanja Sabine Woelkner, ravnateljice ureda Zaklade Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, renomirani predavači i stručnjaci su obrađivali teme iz područja odnosa s javnošću, interne komunikacije, strateškog komunikacijskog planiranja, te odnosa s medijima. Sudionici su uglavnom bili praktičari iz područja odnosa s javnošću sa svih razina vlasti, te stranačkih struktura, ali i osobe zainteresirane bavljenjem ovom strukom. Nakon prvog, dominantno teoretskog dijela, oni su imali prigode čuti i viđenje ove struke iz pozicije medija, te praktično sudjelovati u realizaciji tehnika i alata odnosa s javnošću.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija