Seminar za mlade diplomate u Dubrovniku

iva_pelivan_-_diplomati_u_dubrovniku_HSS_430_x_277
Od 14. do 17. listopada  u Dubrovniku održan je 15. seminar o europskim integracijskim procesima za mlade diplomate iz srednje, istočne i jugoistočne Europe u organizaciji Zaklade Hanns Seidel, Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske  i Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je sudjelovala Iva Pelivan, najuspješnija polaznica II. generacije Političke akademije HDZ BiH.

Za početak uspješnog održavanja seminara svim sudionicima obratili su se: ravnateljica Zaklade Hanns Seidel ureda u Zagrebu gđa. Aleksandra Markić Boban,  gđa. Vlasta Brusnko voditeljica Ureda Poslijediplomskog središta u Dubrovniku, bivši stalni predstavnik Republike Austrije u EU g. Manfred Scheich i g. Mladen Andrlić ravnatelj Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
Tijekom tri  dana provođenja seminara mladi diplomati koji dolaze iz zemalja članica EU i oni koji nisu iz zemalja članica imali su priliku slušati predavanja i ravnopravno sudjelovati u radionicama predavača iz Hrvatske, Njemačke i Austrije. Predavači su ujedno i specijalisti u pojedinim područjima vezanim za procese europskih integracija. Obrađene su teme koje su vezane za funkcioniranje ekonomskih poslova u WTO i UN prije i nakon ulaska u EU, krize unutar eurozone-novi izazovi i pristupi, teme o pravnim aspektima krize, o hrvatskim pregovorima pristupanju EU te o nekim europskih iskustvima. Sva su predavanja bila na engleskom jeziku.
Seminar je odrađen na izuzeto kvalitetan i profesionalan način također u vrlo ugodnom ozračju. Pružena je mogućnost da se steknu i razmjene različita iskustva i znanja, iznesu pojedine činjenice vezane za procese  europskih integracija kao i problemi vezani za zemlje poput Bosne i Hercegovine koje su tek na putu prema sudjelovanju u daljnjim procesima pridruženja u EU. Seminar je završen dodjelom certifikata za sve sudionike programa od strane predstavnika zaklade Hanns Seidel i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova  RH.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija