Seminar IRI-ja Leadership Institute for Central and Eastern Europe (LICEE) u Mostaru

IRI-PA_HDZBIH_Mostar_400_x_226
U Mostaru od 13.-17. ožujka 2014.,u hotelu „City hotel“ Međunarodni republikanski institut (The International Republican Institute- IRI), u suradnji s Političkom akademijom HDZ-a BiH, organizirao je LICEE (Leadership Institute for Central and Eastern Europe) seminar. Sudionici seminari bili su predstavnici pojedenih političkih stranaka iz centralne i istočne Europe. Predstavnici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH), Iva Pelivan, najuspješnija polaznica II. generacije PA HDZ-a BiH, i Zdravko Jakiša, međunarodni tajnik Mladeži HDZ-a BiH, su bili sudionici seminara, a Damir Džeba, izvršni ravnatelj Političke akademije HDZ-a BiH, pozdravio je sudionike i zahvalio na odluci da se IRI LICEE seminar održi u Mostaru.
Na seminaru su se obrađivale teme vezane za provođenje uspješnih političkih kampanji, poput: upotreba javnom mišljenja za formiranje strategija kampanje i poruka kampanje, kako bi se trebali mladi organizirati za efektivnije djelovanje, kako poslati pravu poruku i provesti relevantnu političku komunikaciju, te naposljetku kako bi se zapravo kampanje trebale organizirati. Predavači i treneri seminara bili su stručnjaci iz područja političkih kampanja, te istaknuti članovi pojedinih političkih stranaka u Europi.


Prvi dan, nakon uvodnog pozdrava predstavnika Međunarodnog republikanskog instituta (IRI), seminar je započeo Mantas Adomenas (Member of Parlimant and President of the Institute of Democrtaic Politics, Litva) sa temom vezanom za korištenje javnog mišljenja u kreiranju političke poruke. Govorilo se o tome kako uz pomoć anketa te formiranja fokus grupa napraviti relevantnu političku strategiju i poruku. Nakon prezentacije napravila se vježba u grupama, gdje su sudionici  uz pomoć podataka  provedenih anketa odabrali svoje ciljne grupe, napravili političku strategiju i poruku.

Drugi dan, o mladima u politici govorio je Federico Potočnik (YEPP, Slovenija). Nakon prezentacije o savjetima za dobar menadžment, te kako provesti političke kampanje (mladež),  sudionici seminara bili su raspoređeni u dvije grupe te su trebali napraviti svoje političke kampanje za predsjedničke izbore. O brendingu i stalnoj kampanji (kako ostaviti stranku živom i nakon izbora) govorili su Jeroslav Polaček i Lenka Kaudelekova (TOP 09, Češka).

O tome kako  organizirati izbornu kampanju, te smisliti strategiju i plan govorio je Alfonso Serrano (Electoral Depatment Direktor, Partido Popular, Španjolska). Seminar je zaključio Thibault Muzergues ( Europe Resident Program Direktor, IRI) govoreći općenito o političkim strankama, ideologiji i demokraciji.

Kroz predavanja, prezentacije, radionice i ostale aktivnosti u kojima smo sudjelovali u sklopu ovoga seminara,  imali smo priliku vidjeti na koji način  se provode političke kampanje u zemljama Europske unije, te strankama i grupacijama koje sudjeluju u Europskom parlamentu. Naglasak je bio na teorijskom i praktičnom pristupu modelima političke kampanje, komunikacije s biračima, targetiranja biračkog tijela kakvi se primjenjuju u zemljama zapadne Europe. Radionica koja je predstavljala središnji dio programa  imala je za cilj omogućiti uvid u cjelokupni proces političke kampanje od izrade političkog programa, angažiranja stranačke strukture, mobilizacije birača, borbe sa drugim političkim strankama i predstavnicima, te svega onoga što u jednoj političkoj kampanji može biti postavljeno za cilj. Kombinacija teorijskog i praktičnog iskustva u sklopu ovog programa jedinstvena je prilika za usavršavanje postojećih i stjecanje novih znanja i sposobnosti.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija