Sabine Woelkner sa studentima politolozima na Političkoj akademiji HDZ BiH

sabina_i_politolozi_4_350_x_263
Direktorica Predstavništva Konrad Adenaur  Zaklade u Bosni i Hercegovini ( KAS BiH) gđa. Sabina Woelkner  predstavila je  ciljeve, aktivnosti, djelovanje i vrijednosti KAS-a  studentima pete godine Studija Politologije, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Studentima politolozima su prezentirani i praktični primjeri djelovanja KAS-a u BiH, mogućnosti koje se nude za mlade politologe koji pokazuju ambiciju za uključivanjem u javni i politički život.

Susret i predavanje je organizirano u okviru prakse u HDZ BiH koju studenti politolozi pete godine obavljaju pri obveznom kolegiju „Praksa u političkim organizacijama“, a mentor na praksi Damir Džeba, glavni tajnik Političke akademije HDZ BiH, zahvalio je direktorici KAS-a u BiH Sabini Woelkner na posjeti i održanom predavanju studentima politolozima ali i nastavku suradnje između Zaklade Konrad Adenauer i Političke akademije HDZ BiH i budućim zajedničkim projektima.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija