Testovi znanja za XI. generaciju PA HDZ-a BiH - "Teorija i praksa politike"

Politička akademija HDZ-a BiH postupno završava program jednogodišnjeg dvosemestralnog školovanja "Teorija i praksa politike" za XI. generaciju.
U subotu, 14. svibnja, na Političkoj akademiji u Domu HDZ-a BiH, održani su i pisani ispiti znanja što uz seminarske radove, eseje, radionice, rad u skupinama i prezentacije pred profesorima predstavlja provjere i ispite znanja iz dvanaest kolegija.

Polaznici su ove subote pristupili pisanim ispitima znanja iz kolegija Politička analiza, Upravljanje projektima i Politika okoliša.
U narednom razdoblju, PA HDZ-a BiH, nastavlja sa predavanjima i ispitima koji su preostali do kraja akademske godine.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija