Promocija uspješnih polaznika I. generacije PA HDZ BiH

PA-logo
U petak, 6. srpnja 2012. godine u 12.00 sati, održat će se promocija uspješnih polaznika jednogodišnje izobrazbe I. generacije Političke akademije HDZ BiH. 

Polaznicima će prof. dr. Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH, uručiti uvjerenja o završenom programu dvosemestralne nastave "Teorija i praksa politike". 

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija