Prof.dr.sc. Dragan Čović održao predavanje na PA HDZ-a BiH

U subotu 22. travnja 2023. predsjenik HDZ-a BiH prof. dr. sc. Dragan Čović održao je redovito predavanje iz kolegija ''Liderstvo i upravljanje ljudskim potencijalima'' za polaznike XII. generacije Političke akademije HDZ-a BiH. Predsjednik prof.dr.sc. Dragan Čović od samog početka Političke akademije HDZ-a BiH pruža bezuvjetnu podršku u radu akademije, potiče izvrnost polaznika, kao i stvaranje novih političkih kadrova. Politička akademija HDZ-a BiH nakon XI. uspješnih generacija dala je brojne gradonačelnike, načelnike, gradske i općinske vijećnike, skupštinske zastupnike, kao i zastupnike na razini BiH i F BiH. Također uspješni polaznici Političke akademije obnašaju i najviše dužnosti u izvršnoj vlasti na svim razinama.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija