Prof.dr.sc. Dragan Čović održao predavanje na PA HDZ-a BiH

U subotu 13. travnja 2024. predsjednik HDZ-a BiH prof. dr. sc. Dragan Čović održao je redovito predavanje iz kolegija ''Liderstvo i upravljanje ljudskim potencijalima'' za polaznike XIII. generacije Političke akademije HDZ-a BiH. Predsjednik prof.dr.sc. Dragan Čović od samog početka Političke akademije HDZ-a BiH pruža bezuvjetnu podršku u radu akademije, potiče izvrsnost polaznika, kao i stvaranje novih političkih kadrova. Uspješni polaznici Političke akademije obnašaju i najviše dužnosti u izvršnoj vlasti na svim razinama.
Predavanje iz kolegija „Liderstvo i upravljanje ljudskim potencijalima“ je kolegij drugog semestra Političke akademije HDZ-a BiH.
Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija