Predavanje prof. dr. Vlade Majstorovića za XI. generaciju polaznika PA HDZ BiH

6.11. 2021. U subotu je održano redovito predavanje iz kolegija Upravljanje projektima. Predavanje je održao prof. dr. Vlado Majstorović sa Sveučilišta u Mostaru.

Subotnje predavanje nastavak je dvosemestralne nastave na Političkoj akademiji HDZ-a BiH. Iduće predavanje iz kolegija Uvod u diplomaciju održat će se u subotu, a predavanje će održati zamjenik ministra vanjskih poslova mr.sc. Josip Brkić.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija