Predavanje prof. dr. Mladena Puškarića na Političkoj akademiji HDZ BiH

Predavanje_prof_dr_Mladen_Puskaric_20_320_x_180
U organizaciji Političke akademije HDZ BiH i Zaklade hrvatskog državnog zavjeta i Zaklade Hanns Seidel u Domu HDZ BiH u četvrtak 26. Svibnja 2011. godine upriličeno je predavanje prof. Mladena Puškarića na temu „Razvoj europskih integracija i Lisabonski ugovor“. Prof. Puškarić u svom iscrpnom predavanju između ostalog je detaljno objasnio povijesne uzroke i povode nastanka Europske Unije, te procese širenja kultura, vjere i nacija na europskim prostorima, s posebnim osvrtom na današnje političke prilike u Europi.Pored svog stalnog angažmana na Hrvatskim studijima prof. dr. Mladen Puskaric je i gost predavač na nekoliko europskih sveučilista. Autor je nekoliko knjiga: Latinska Amerika - kriza razvoja ili razvoj krize; Teorija ekonomskog liberalizma; Blaž Lorković - hrvatski ekonomist i prosvjetitelj; Razvoj europske integracije; Europska unija - od Leakena do Lisabona.


Na predavanju prof. dr. Puškarića u Domu HDZ BiH sudjelovali su članovi i simpatizeri HDZ BiH, te svi oni koje zanima tematika vezana uz Europu i euroatlanstke integracije.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija