Predavanje "EU -povijest, institucije, članstvo"

Ravnateljica ureda Zaklade Hanns Seidel u Zagrebu, mr. sc. Aleksandra Markić Boban, održala je u subotu, 11. lipnja u Domu HDZ-a BiH, polaznicima XI. generacije Političke akademije HDZ BiH predavanje iz kolegija „EU – povijest, institucije, članstvo“

Polaznici  su imali priliku čuti kako se Europska unija razvijala kroz povijest te o institucijama koje je čine.

Nakon predavanja, ovogodišnji polaznici su pristupili radnom zadatku u kojem su bili podijeljeni u grupe te su imali zaduženje predstaviti institucije koje djeluju pri EU.

Zaklada Hanns Seidel i ravnateljica mr. sc. Aleksandra Markić Boban potpora su radu PA HDZ BiH od njenih početaka što dokazuje i program dvosemestralnenastave "Teorija i praksa politike" koji pohađa već XI. generacija polaznika.

 

 

 

 

 

 

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija