Praksa u političkoj stranci za studente politologije

mario-hdz2-630x354
Mostar, 4. studenoga 2015. U Domu HDZ BiH u Mostaru, Mario Grgić tajnik za organizaciju i članstvo, studentima pete godine politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u sklopu praktičnog dijela nastave ''praksa u stranci'', održao  je predavanje na temu „Komunikacija i politički marketing“.

Studenti su se imali priliku upoznati s praktičnim dijelom organizacije izbornih stožera, strategijom i taktikom vođenja izbornih kampanja te direktnim i indirektnim komunikacijskim kanalima s kojima se stranka koristi u izbornom ciklusu.

Pored standardnih oblika komunikacije u pripremi i realizaciji kampanje istaknuta je važnost istraživačkog rada s fokusnim skupinima u cilju targetiranja kao i korištenje novih medija i interpersonalne komunikacije u radu s biračkim tijelom, kao i važnosti stranačkog rada između izbora.

Studenti su pozvani da se aktivno uključe uključe u izborne procese te na taj način steknu praktična iskustva u izbornim kampanjama.

PA HDZ BiH 

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija