Predavanje političke ravnateljice PA HDZ-a BiH na Školi političkih studija VE

"Kad nestane parlamentarnog dijaloga, nastaje kriza" kratak je zaključak predavanja te rasprave nakon istog,  političke ravnateljice Političke akademije HDZ-a BiH i predsjedateljice Doma naroda PFBiH Lidije Bradara na Jahorini protekloga vikenda.

Naime, predsjedateljica Bradara je sudjelovala kao gost predavač na Školi političkih studija Vijeća Europe. Tema posljednjeg seminara bila je „Jačanje demokratske kulture i uloge mladih političkih lidera“ dok je Bradara govorila na temu „Parlamentarni dijalog u BiH u kontekstu europskih integracija“.

Osim nje, na spomenutom panelu sudjelovao je i predsjednik Odbora za europske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske na čelu kojega je i Bradara pri Domu naroda PFBiH.

Stoga je polaznicima bilo zanimljivo čuti usporedbu rada odbora u dvaju entiteta, koracima koji su napravljeni,međusobnoj suradnji i problemima. Tako je predsjedateljica između ostaloga pričala o Parlamentarnom forumu, formiranju Povjerenstva za europske  integracije u Parlamentu FBIH, koordinaciji sa županijskim skupštinama, Twinning projektu kao i planovima jačanja kapaciteta parlamenata u kontekstu europskih integracija.

Podsjećamo, na spomenutoj školi redovito sudjeluju i predstavnici HDZ-a BiH.

hdzbih.org

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija