Polaznici PA HDZ BiH na Ljetnoj školi ZHDZ

Ljetna_skola_ZHDZ_Pag_12_350_x_263
Polaznici Političke akademije HDZ BiH sudjelovali su u radu Ljetne škole Političke akademije Zaklade hrvatskog državnog zavjeta na Pagu.  Održana u suorganizaciji Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, Zaklade Konrad Adenauer i Zaklade Hanns Seidel ova Ljetna škola je obrađivala teme demokršćanskih vrijednosti u politici, političkog marketinga, te strategije u javnim nastupima a koje su obrađivali Davor Stier, doc. dr. Danijel Labaš, doc. dr. Nino Ćorić, doc. dr. Ivan Tanta, te mr. sc. Zdravko Kedžo.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija