Početak nastave II. semestra nastave za III. generaciju polaznika PA HDZ-a BiH

pano2_350_x_150
Na Političkoj akademiji HDZ-a BiH sutra u subotu 8. ožujka počinje nastava iz II. semestra za III. generaciju polaznika jednogodišnje izobrazbe prema programu pod nazivom „Teorija i praksa politike“ u akademskoj 2013./2014. godini. Program obuhvaća predavanja iz ukupno 11 kolegija s 140 sati nastave u oba semestra i završne ispite.
Nastava ce se održati iz kolegija "Politika i etika" koji predaje prof.dr.sc. Slavica Juka.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija