Početak II. semestra  za XI. generaciju polaznika PA HDZ-a BiH

Na Političkoj akademiji HDZ-a BiH u subotu 5. veljače započeo je II. semestra za XI. generaciju polaznika jednogodišnje izobrazbe pod nazivom „Teorija i praksa politike“.

Program „Teorija i praksa politike“ obuhvaća predavanja iz ukupno 12 kolegija sa 140 sati nastave dva semestra i završne ispite.

Nastava u drugom semestru započela je pod predavanjem prof. dr. sc. Ivice Šarca iz kolegija pod nazivom „Suvremena politička povijest BiH i RH“.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija