PA HDZ BiH, ZHDZ i Hanss Seidel Stiftung 10. svibnja 2011. u Domu HDZ BiH

PA-logo
Politička akademija HDZ BiH u suradnji s Zakladom hrvatskog državnog zavjeta i Zakladom Hanns Seidel održava predavanje u utorak, 10. svibnja 2011. godine u Velikoj dvorani Doma HDZ BiH s početkom u 10:30 sati.

10.30            Pozdravne i uvodne riječi:

 

- Lidija Bradara, politički ravnatelj PA HDZ BiH

- Srećko Prusina, ravnatelj Zaklade hrvatskog državnog zavjeta

- Ulrich Kleppmann, Hanns Seidel Stiftung

- Dr. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH

10.45         Politička situacija u BiH s osvrtom na položaj Hrvata u BiH,
predavanje na PA HDZ BiH 

- Dr. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH


11.45
       Tko ima moć u Europi? – uvodni dio u Institucije EU

- Ulrich Kleppmann, Hanns Seidel Stiftung
(predavanje na engleskom jeziku) 

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija