Otvaranje Doma HDZ BiH i Političke akademije

Slike sa svečanog otvorenja Političke akademije HDZ BiH i Doma HDZ BiH

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija