Online predavanje ''Politička ekonomija''

U subotu, 3. prosinca 2022. godine održano je online predavanje za polaznike XII. generacije PA HDZ BiH.
Predavanje je održala profesorica s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Mila Gadžić, a radi se o kolegiju “Politička ekonomija”.
Cilj kolegija “Politička ekonomija” je upoznavanje polaznika s ulogom političke ekonomije unutar političkog sustava.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija