Okrugli stol „KODEKS U IZBORNOJ KAMPANJI“ u utorak, 4. rujna 2012. Dom HDZ BiH u 12.00 sati

PA-logo
Politička akademija HDZ BiH će održati  Okrugli stol „KODEKS U IZBORNOJ KAMPANJI“ u utorak, 4. rujna 2012. godine, u Velikoj dvorani Doma HDZ BiH, u Mostaru, s početkom u 12:00 sati.
PROGRAM

12:00 – 12:05 Pozdravni govori - BiH - Lidija Bradara, politička ravnateljica PA HDZ BiH, Vlado Džoić, glavni tajnik HDZ
12:05 – 12:20 Kodeks u izbornoj kampanji,  prof.dr. Zoran Tomić, Filozofski fakultet u Mostaru
12:20 – 12:40 Kodeks ponašanja HDZ BiH u izbornoj kampanji,  doc.dr. Ilija Musa, Filozofski fakultet u Mostaru
12:40 – 12:55 NDI – National democratic institute in BiH- Nenad Simović, direktor
12:55 – 13:05 KAS – Konrad Adeanuer Stiftung, Predstavništvo u BiH
13:05 – 13:25 Rasprava

 

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija