Okrugli stol „Analiza zdravstvenog sustava u Bosni i Hercegovini“

Okrugli_stol_Zdravstvo_450_x_338
Politička akademija HDZ-a Bi i Odbor za društvene djelatnosti Predsjedništva HDZ-a BiH organizirali su Okrugli stol na temu  „Analiza zdravstvenog sustava u BiH" u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u ponedjeljak 24. ožujka 2014. godine.

Uvodnim pozdravnim govorima obratili su se politička ravnateljica PA HDZ-a  BiH Lidija Bradara, predsjednik HDZ-a BiH prof. dr. sc. Dragan Čović, rektorica Sveučilišta u Mostaru Ljerka Ostojić, ravnatelj SKB Mostar  Ante Kvesić, dekanica Farmaceutskog fakulteta u Mostaru  prof. dr. sc. Monika Tomić, dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Miljenko Bevanda i dekan Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru prof. dr.sc. Ivan Vasilj.

U radnom dijelu Okruglog stola o stanju zdravstvenog sustava u svojim županijama izvijestili su: ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a  dr. Mladen Bošković, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ dr. Stjepan Bogut, ministar zdravstva i socijalne politike SBŽ Nikola Grubešić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike Posavske županije Blaž Župarić i dr. Branko Krišto, izvjestitelj o zdravstvenom sustavu u HBŽ.
Okrugli_stol_Zdravstvo_2_400_x_300


Izlagači su u svojim izvješćima obuhvatili problematiku zdravstvenog sustava, kako u svojim županijama tako i na razini BiH. Evidentno je kako je temeljni problem u funkcioniranju zdravstvenog sustava neredovita uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, neusklađenost zdravstvenih ustanova s važećim zakonskim propisima, nepostojanje pravne legislative, odnosno neusklađenost postojeće, nedovoljna pokrivenost obveznim zdravstvenim osiguranjem, nepostojanje učinkovitih mehanizama plaćanja zdravstvenih usluga i sl.

Temeljni problem je i izdvajanje dodatnih sredstava u Fond solidarnosti FBiH, a obujam prava koja se financiraju navedenim sredstvima je neznatno ili nikako povećan, kao i neispunjavanje obveza Vlade FBiH u svezi uplaćivanja u Fond solidarnosti.

Preko Zavoda zdravstvenog osiguranja u BiH nastojala se postići sveobuhvatnost zdravstvenim osiguranjem svih kategorija, odnosno „univerzalna pokrivenost" stanovništva zdravstvenim osiguranjem, ali još uvijek postoji veliki broj neosiguranih građana. Taj broj različit je kako u entitetima, tako i u županijama. I pored svih nastojanja, nije postignut zadovoljavajući obuhvat zdravstvenim osiguranjem.

Istaknut je i problem velikog broja nezaposlenih i neosiguranih osoba, te propuštanja rokova za prijavljivanje u Zavod za zapošljavanje u zakonskom roku, kao i nezaposlene osobe za koje poslodavci ne uplaćuju doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Na kraju izvješća pročitani su prijedlozi zaključaka Okruglog stola kako slijedi:

1. JAČANJE OBITELJSKE MEDICINE
2. SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
3. ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI ZDRAVSTVA
4. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
5. KORUPCIJA U ZDRAVSTVU

6. SURADNJA SA ŽUPANIJSKIM MINISTARSTVIMA ZDRAVSTVA UZ ČIJU POMOĆ BI SE DOŠLO DO ZAJEDNIČKIH STAJALIŠTA, A PREMA POKUŠAJIMA CENTRALIZIRANJA ZDRAVSTVA U FEDERACIJI MIMO ZAKONSKIH I USTAVNIH NADLEŽNOSTI FEDERACIJE U OBLASTI ZDRAVSTVA

Na kraju Okruglog stola upućena je zahvala svima koji su dostavili vrlo konstruktivne prijedloge za poboljšanje zdravstvenog sustava u BiH, ali bez zajedničkog dogovaranja i istupanja na svim razinama neke od navedenih mjera za poboljšanje zdravstvenog sustava za dobrobit Hrvata neće biti ostvarive. Također je neophodno, na sve nacrte i prijedloge pravne legislative prilikom davanja mišljenja, prijedloga i sugestija istupati zajednički sa usuglašenim stavovima, inzistirati na povratnim informacijama i ne dopustiti donošenje propisa iz oblasti zdravstva ukoliko isti nisu stvarno koordinirani od strane županija, nego samo formalno proslijeđeni na očitovanje nakon čega se isti donose u formi prvotnog prijedloga.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija