Održano predavanje iz kolegija Politička ekonomija

Profesorica Dr. Sc. Mila Gadžić sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, održala je online predavanje za polaznike XI. generacije Političke akademije iz kolegija „Politička ekonomija“.

Predavanje je održano 17. i 18. prosinca 2021. te je ujedno bilo i posljednje predavanje u prvom semestru za XI. polaznika generaciju Političke akademije HDZ-a BiH.

Cilj kolegija "Politička ekonomija" je upoznavanje polaznika sa ulogom političke ekonomije unutar političkog sustava.

Politička akademija svoje aktivnosti nastavlja nakon božićnih i novogodišnjih blagdana kada će se nastaviti predavanja u sklopu drugog semestra Političke akademije HDZ-a BiH za XI. generaciju polaznika.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija