Održana predavanja Christiana J. Hegemera i dr. Christopha Isranga na Političkoj Akademiji HDZ BiH

pa_hss_2.3.12_300_x_225
U organizaciji Političke akademije HDZ BiH i Zaklade Hanns Seidel u petak 02. ožujka 2012. godine u Domu HDZ BiH u Mostaru održana su predavanja Christiana J. Hegemera - ravnatelja Instituta za međunarodne odnose Zaklade Hanns Seidel, Muenchen i dr. Christopha Isranga - direktora Odjela za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu, Ured njemačke savezne kancelarke, Berlin. Predavanju su nazočili i Ulrich Klepmpmann, predstavnik zaklade Hanns Seidel za Mađarsku, Hrvatsku i Slovačku, Aleksandra Markić Boban, ravnateljica ureda u Zagrebu, te Nikola Đurićić ravnatelj ureda u Zagrebu. U ime Političke akademije predavače i veliki broj nazočnih pozdravila je Lidija Bradara, ravnateljica Političke Akademije HDZ BiH.
Christian J. Hegemer, ravnatelj Instituta za međunarodne odnose Zaklade Hanns Seidel, iz Muenchena održao je predavanje o ulozi njemačkih političkih zaklada u njemačkoj vanjskoj politici. Istaknuo je kako njemačke političke zaklade nisu nevladine organizacije, ali imaju svoje političke predstavnike u brojnim zemljama, te napomenuo kako u Njemačkoj djeluje ukupno šest političkih zaklada, od kojih samo jedna ima status zaklade, a sve ostale su organizirane kao udruge.

Dr. Christoph Israng, direktor Odjela za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu, Ured njemačke savezne kancelarke, Berlin održao je predavanje o njemačkoj vanjskoj politici kao doprinosu euroatlantskoj suradnji. Istaknuo je kako je temeljni cilj njemačke vlade stvaranje kooperativne euroatlanske sigurne zajednice, a posebno se osvrnuo na ulogu Balkana u euroatlanskim integracijama. Kao najbolje primjere suradnje među zemljama Zapadnog Balkana naveo je suradnju između Hrvatske i Slovenije. Dr. Israng je na kraju zaključio kako Njemačka daje punu potporu Bosni i Hercegovini na njenom putu u Europsku Uniju.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija