O nama

Temeljne vrijednosti
Vizija i misija
Programski ciljevi

Temeljne vrijednosti

Temeljne vrijednosti Političke akademije HDZ BiH:

• Društvena odgovornost,
• Demokršćanska načela,
• Kultura dijaloga,
• Pouzdanost i vjerodostojnost,
• Izvrsnost, cjeloživotno i timsko učenje,
• Posvećenost polaznicima.

Vizija i misija

Vizija:
Biti pouzdan i vjerodostojan poticajni činitelj stvaranja pozitivnog ozračja za usvajanje specifičnih znanja potrebnih za društveno odgovorno javno djelovanje svojih polaznika.

Misija:
Sustavnim aktivnostima izobrazbe unaprjeđivati znanja i vještine svojih polaznika omogućujući im učinkovitije kreiranje i sudjelovanje u društvenim procesima u BiH i regiji.

Programski ciljevi

Programski ciljevi političke akademije HDZ BiH su:

• Promocija demokracije, mira, slobode, političke kulture, kulture dijaloga, kao i drugih suvremenih civilizacijskih dostignuća nastalih na osnovi demokršćanskih načela, kao temeljnih vrijednosti i programskih načela akademije i stranke,
• Vjerodostojno promicanje europske demokratske perspektive bosanskohercegovačkog društva kao zajednice jednakopravnih naroda i građana,
• Motiviranje polaznika na stalnu izobrazbu i stvaranje preduvjeta za povećanje njihove ukupne uspješnosti pri obavljanju njihovih svakodnevnih aktivnosti,
• Sustavno stjecanje novih spoznaja, znanja i vještina timskim učenjem,
• Institucionalno poticanje izvrsnosti kroz intenzivnu razmjenu podataka, informacija i znanja između predavača i polaznika.
Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija