Najava: Početak nastave za II. generaciju polaznika Političke akademije HDZ BiH

PA-logo
Politička akademija HDZ BiH u suradnji s zagrebačkim uredom Zaklade Hanns Seidel počinje s nastavom za II. generaciju polaznika jednogodišnje izobrazbe Politicke akademije HDZ BiH „Teorija i praksa politike“, u subotu, 22. rujna 2012., u Velikoj dvorani Doma HDZ BiH u Mostaru, u 9:30 sati.

Na svečanosti uoči početka nastave je predviđeno obraćanje:

Lidija Bradara, politicka ravnateljica PA HDZ BiH,

Aleksandra Markić Boban, ravnateljica zagrebačkog ureda Zaklade Hanns Seidel,

Dubravka Šuica, potpredsjednica HDZ Republike Hrvatske

prof. dr. Dragan Covic, predsjednik HDZ BiH.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija