Mr.sc. Zdravko Kedžo održao predavanje

zkedzo350_x_234
U subotu 10. ožujka predavanje na Političkoj akademiji HDZ BiH iz kolegija “Poslovna komunikacija, protokol i javni nastupi” održao je mr.sc. Zdravko Kedžo sa Sveučilišta Vern u Zagrebu. Polaznici I. generacije jednogodišnje nastave na PA HDZ BiH slušali su o teoriji i praksi iz diplomatskog protokola, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji te posebice o bontonu i komunikaciji s osobama s posebnim potrebama.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija