Lidija Bradara održala predavanje „Politička situacija u BiH s osvrtom na položaj Hrvata u BiH”

lidija_predavanje340_x_191
Članica Predsjedništva HDZ BiH gđa. Lidija Bradara je, povodom posjete alumnista Političke akademije Zaklade hrvatskog državnog zavjeta Središnjici HDZ BiH odnosno Domu HDZ BiH i Političkoj akademiji HDZ BiH, pozdravila alumniste kao i polaznike I. generacije PA HDZ BiH. Posebice je pozdravila čvrstu suradnju između Zaklade Hanns Seidel, Zaklade hrvatskog državnog zavjeta i Političke akademija HDZ BiH koja za rezultat ima održavanje dvosemestralne nastave, seminara, jednodnevnih predavanja i tribina na teme aktualne političke situacije u zemlji i regiji.
Nakon uvodnih riječi gđa. Lidija Bradara održala predavanje „Politička situacija u BiH s osvrtom na položaj Hrvata u BiH”

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija