KODEKS PONAŠANJA U IZBORNOJ KAMPANJI

Kodeks_4.9.12._370_x_278
Politička akademija HDZ BiH organizirala je u utorak, 4. rujna 2012. godine u Domu HDZ BiH u Mostaru okrugli stol „KODEKS PONAŠANJA U IZBORNOJ KAMPANJI".
O kodeksu ponašanja HDZ BiH u izbornoj kampanji nazočnima govorio doc. dr. Ilija Musa, a menadžer kampanje HDZ BiH za predstojeće lokalne izbore prof. dr. Zoran Tomić govorio je o temi: „etika u izbornoj kampanji".
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH prva je politička stranka u Bosni i Hercegovini čiji je Provedbeni izborni stožer početkom mjeseca lipnja ove godine usvojio Kodeks ponašanja kandidata, dužnosnika, volontera i članova HDZ BiH u izbornoj kampanji za predstojeće lokalne izbore 2012. godine.

Kodeksom se želi osigurati okvir za profesionalno ponašanje i jasno označiti odgovornosti za odluke i aktivnosti kandidata, dužnosnika, volontera, članova i simpatizera HDZ-a BiH u izbornoj kampanji za lokalne izbore 2012. godine.
Kodeksom se žele osigurati visoki standardi rada i djelovanja kandidata, dužnosnika, volontera, članova i simpatizera HDZ BiH u izbornoj kampanji za lokalne izbore 2012. godine.
Na današnjem okruglom stolu, koji je organizirao Provedbeni izborni stožer HDZ BiH, govorio je i gospodin Nenad Simović, ravnatelj NDI u BiH ( National democratic institute), te je predstavio dokument „Kodeks ponašanja političkih stranaka u izbornoj kampanji" koju je NDI ponudio na usvajanje svim političkim strankama pred početak kampanje za lokalne izbore u BiH, u listopadu 2012. godine.
HDZ BiH podsjeća javnost kako su predsjednik i glavni tajnik HDZ BiH, prof. dr. Dragan Čović i Vlado Džoić 5. srpnja 2012. godine razgovarali sa gosp. Nenadom Simovićem – direktorom Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) za BiH. HDZ BiH je tom prigodom dao punu potporu navedenoj inicijativi NDI. Kodeks HDZ BiH sadrži šest poglavlja u kojima se reguliraju: temeljne odredbe, načela, primjereno ponašanje, primjeren izgled, javni nastup i prijelazne i završne odredbe. U poglavlju „Načela" ističe se kako su kandidati, dužnosnici, volonteri i članovi HDZ BiH u izbornoj kampanji za lokalne izbore 2012. godine u obavljanju svojih poslova i zadaća dužni poštivati i primjenjivati načela: dobrih političkih običaja i suradnje; načelo savjesnosti, povjerenja i odgovornosti; načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa; načelo nediskriminacije, uvažavanja ljudskih prava i dostojanstva osobe; načelo zaštite digniteta struke te permanentnog obrazovanja i usavršavanja; načelo odgovornosti prema zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

Zadaće kandidata, dužnosnika, volontera i članova HDZ BiH u izbornoj kampanji za lokalne izbore 2012. godine naročito su: raspravljanje političkih problema i iznošenje stavova HDZ-a BiH o političkim pitanjima u okviru svojega područja djelovanja; provođenje politike HDZ BiH na području jedinica lokalne samouprave; sudjelovanje u predlaganju stalnih i privremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja; sudjelovanje u predlaganju rješenja o političkim pitanjima u okviru svojega područja djelovanja.

Kandidati, dužnosnici, volonteri i članovi HDZ-a BiH u izbornoj kampanji za lokalne izbore 2012. godine dužni su uzajamno se poštivati, poštivati kandidate s drugih lista, cijeniti mišljenje drugih kao i njihovo osobno dostojanstvo, privatnost i prava.

Kandidatima, dužnosnicima, volonterima i članovima HDZ BiH zabranjeno je promicati, podsticati i tolerirati bilo kakvu vrstu diskriminacije i uznemiravanja, npr. zbog nečije nacionalnosti, kulture, religije, pola, seksualne opredijeljenosti, starosti, boje kože ili fizičkog nedostatka. Kodeksom se posebno zabranjuje uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati tiskane oglase, plakate ili druge materijale koji se, sukladno zakonu, koriste u svrhu izborne kampanje drugih političkih stranaka, koalicija, lista neovisnih kandidata ili neovisnih kandidata, kao i isticanje, tiskanje i distribucija oglasa, plakata, i drugih materijala koji se koriste u svrhu izborne kampanje, a kojima se bilo koja osoba predstavlja na uvredljiv ili ponižavajući način. Nazočnima na današnjem okruglom stolu HDZ BiH obratili su se i i glavni tajnik HDZ BiH Vlado Džoić, te politička ravnateljica HDZ BiH Lidija Bradara.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija