Josip Brkić održao predavanje na Političkoj akademiji HDZ-a BiH

U subotu, 19. studenog 2022. Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova u Vijeću ministara BiH, održao je redovito predavanje za XII. generaciju Političke akademije HDZ-a BiH. Predavanje je održano na temu vanjske politike, diplomacije i euroatlantskih integracija. Ovo je ujedno četvrto predavanje za polaznike XII. generacije PA HDZ BiH koja pohađa dvosemestralni program nastave. 

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija