„Javni nastupi u politici“

pahdzbihkiseljak
U organizaciji Političke akademije HDZ BiH i Zaklade „Konrad Adenauer" u Kiseljaku je, u subotu 08. rujna, održano predavanje na temu „Javni nastupi u politici".  Predavanje je bilo namijenjeno političarima s više ili manje iskustva, kao i svima onima čiji su sastavni dio posla javni nastupi.

Predavač je bio mr mr Vinko Vukadin, istaknuti član Političke akademije „Pomak". Prema njegovim riječima cilj predavanja je naučiti polaznike kako pomoću jednostavnih metoda prenijeti uvjerljivu političku poruku.

Okupljenima su se obratile i Sabine Wolkner, direktorica njemačke Zaklade „Konrad Adenauer", koja je pokrovitelj predavanja,  i Lidija Bradara, politička ravnateljica PA HDZ BiH i  predsjednica ŽO HDZ BiH. Direktorica Zaklade „Konrad Adenauer" istaknula je važnost malih sredina i gradova u političkim kampanjama. Opća ocjena polaznika je da su slična predavanja dragocjeno iskustvo svakom političaru i javnoj osobi, bez obzira je li tek započela karijeru ili je gradi godinama.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija