Glavni tajnik PA HDZ BiH na okupljanju partnera KAS-a

111

Zaklada Konrad Adenauer 26. i 27. rujna 2017. u Hotel Termag na jahorini organizirala je okupljanje partnera zaklade na kojem je sudjelovala i Politička akademija HDZ-a BiH. Političku akademiju HDZ-a BiH je predstavljao  Glavni tajnik Igor Bašić koji je ujedno prisutnima predstavio Političku akademiju HDZ-a BiH, prezentirao dosadašnje rezultate i ciljeve rada. U razgovorima sa Zakladom Konrad Adenauer izražena je želja za nastavkom suradnje, a Politička akademija HDZ-a BiH u narednom vremenu će aplicirati za nove projekte koje ima namjeru provesti u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija