Europska unija na Zimskoj školi Političke akademije HDZ BiH

Kupres_EU_400_x_225
Trodnevna Zimska škola Političke akademije HDZ BiH koja se u proteklom tjednu u organizaciji PA HDZ BiH i partnerske Zaklade Hanns Seidel održala na Kupresu je po mnogo čemu imala odrednice znanstveno stručne konferencije. Sam termin održavanja, tek nekoliko dana nakon održanog referenduma u Republici Hrvatskoj, činio je Europsku uniju kao okvirnu temu ove škole više nego aktualnom. U interaktivnim predavanjima respektabilni predavači i stručnjaci iz BiH i Hrvatske, su, svatko iz svoga područja, analizirajući različite teme, raščlanjivali pristup Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

Nakon što je prof. dr. Iko Skoko sa Filozofskog fakulteta u Mostaru svojim nadahnutim predavanjem o sudjelovanju katolika u političkom životu uspješno potaknuo sudionike na njihovo aktivno sudjelovanje u radu škole svojim pitanjima i komentarima, a koje se očitovalo cijelo vrijeme trajanja škole, Aleksandra Markić Boban, ravnateljica zagrebačkog ureda njemačke Zaklade Hanns Seidel, je govorila o načelima, vrijednostima i aktualnosti kršćanske demokracije danas. Trenutačnu situaciju Bosne i Hercegovine na putu u Europsku uniju, kao i plan budućih aktivnosti analitički je sudionicima približila Darija Ramljak, pomoćnica direktorice Direkcije za Europske integracije Vijeća Ministara BiH, a prof. dr. Zoran Tomić je u svom predavanju analizirao komparativni pregled komunikacijskih strategija nekoliko zemalja pristupnica, uključujući i Hrvatsku, kao i rezultate tih strategija. Prof. dr. Nevenko Herceg je, raščlanjujući različitost pojmova ekologije, politike okoliša i zaštite prirode, teoretski i praktično, govorio o stupnju izvršenja europskih ekoloških standarda u Bosni i Hercegovini, te implikacijama istih. Zanimljivo predavanje o europskoj gospodarskoj krizi, njenim uzrocima, te mogućim posljedicama na Bosnu i Hercegovinu održala je prof. dr. Mila Gadžić sa Ekonomskog fakulteta u Mostaru. Davor Ivo Stier, zastupnik u Saboru RH i međunarodni tajnik HDZ-a, je približio hrvatska iskustva na putu u EU, čime je potaknuo sudionike na diskusiju s temom značaja ulaska Hrvatske u zajednicu europskih država za predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ivan Jurilj iz razvojne agencije REDAH je sudionike upoznao sa pregledom Bosni i Hercegovini dostupnih europskih fondova, te načinom apliciranja projekata. Također je predočio praktični prikaz jednog uspješno realiziranog projekta kojeg je sufinancirala EU. Predavanje o učinkovitim javnim nastupima koje je održao mr. sc. Vinko Vukadin bilo je uvod u radionicu–debatu radnog naziva „BiH i EU“ u kojoj su predstavnici polaznika škole praktičnim javnim nastupom, usvajajući teze iz odslušanih predavanja, vodili raspravu o ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Debatom je označen i formalni završetak rada ove zimske škole na kojoj su, pored tridesetak polaznika jednogodišnje izobrazbe Političke akademije HDZ BiH, aktivni sudionici bili i alumnisti Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, predvođeni njihovim ravnateljem Srećkom Prusinom.

Nakon što su svi njeni sudionici, polaznici i predavači, rad ove zimske škole ocijenili vrlo pozitivnim, na njenom zatvaranju je rukovodstvo Političke akademije HDZ BiH najavilo početak drugog semestra, kao i neke nove projekte.

(Večernji list BiH) 

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]
Telefon: +387 36 382 314
https://politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija